up.gov.si up.gov.si - Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

up.gov.siWebsite Profile

Title: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Keywords:
Description:Uprava Republike Slovenije za pomorstvo Sko?i na vsebino English Dr?avne ustanove ------------------ Predsednik vlade Vlada RS Ministrstva Predsednik RS Dr?avni zbor Dr?avni svet Ustavno sodi??e Vrhov
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

up.gov.si Information

Website / Domain:up.gov.si
Website IP Address:84.39.223.239
Domain DNS Server:

up.gov.si ranks

Alexa Rank:14847
EveryoneDomain Rank:7
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

up.gov.si Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$263,252
Daily Revenue:$721
Monthly Revenue:$21,637
Yearly Revenue:$$263,252
Daily Unique Visitors:66,354
Monthly Unique Visitors:1,990,620
Yearly Unique Visitors:24,219,210

up.gov.si WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection keep-alive
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Wed, 26 Sep 2018 04:02:59 GMT

up.gov.si WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

up.gov.si Similar Website

Domain WebSite Title
ursjv.gov.si Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
uvps.gov.si Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
ujp.gov.si Uprava Republike Slovenije za javna pla?ila
ujv.gov.si Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
gu.gov.si Geodetska uprava Republike Slovenije
carina.gov.si FINAN?NA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
fu.gov.si FINAN?NA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
infounpis.si Obvestilo?|?FINAN?NA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
uk.gov.si Urad Republike Slovenije za kemikalije
ursm.gov.si Urad Republike Slovenije za mladino
mirs.gov.si Urad Republike Slovenije za meroslovje
ii.gov.si In?pektorat Republike Slovenije za infrastrukturo
di.gov.si Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
id.gov.si In?pektorat Republike Slovenije za delo
svz.gov.si Slu?ba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
unp.gov.si Urad Republike Slovenije za nadzor prora?una
varstvo-konkurence.si Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence
iko.gov.si In?pektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje

up.gov.si Alexa Rank History Chart

up.gov.si aleax

up.gov.si Html To Plain Text

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo Sko?i na vsebino English Dr?avne ustanove ------------------ Predsednik vlade Vlada RS Ministrstva Predsednik RS Dr?avni zbor Dr?avni svet Ustavno sodi??e Vrhovno sodi??e Ra?unsko sodi??e Varuh ?lovekovih pravic Informacijski poobla??enec E-uprava Portal upravnih enot RSS | Kazalo Uprava Republike Slovenije za pomorstvo DELOVNA PODRO?JA STORITVE VARNOST PLOVBE ZAKONODAJA IN DOKUMENTI MEDIJSKO SREDI??E O UPRAVI WWW.UP.GOV.SI Varno na morje Na morju je potrebno je potrebno lastni varnosti in varnosti drugih udele?encev v pomorskem prometu posvetiti veliko pozornosti. Koristne nasvete in informacije lahko najdete v ?lankih, ki so bili med navti?no sezono 2011 objavljeni v Primorskih novicah in v zgibanki Varno na morju. Uprava RS za pomorstvo objavlja tudi: nasvete za varno plovbo, podatke o navti?nih publikacijah, informacije o zavarovanih morskih obmo?jih, usmerive za klice v stiski. Pomorska in?pekcija S 1.1.2011 so dr?ave ?lanice Pari?kega memoranduma uvedle nov re?im izvajanja pomorske in?pekcije (NIR). Predvideni podatki iz prednajav se Upravi posredujejo preko informacijskega sistema SI SSN. Na spletni strani Pari?kega memoranduma je na razpolago ve? informacij o novem in?pekcijskem re?imu. Bilten EMSE o Novem in?pekcijskem re?imu Obrazec 72 urne prednajave Ve? -> Vpisnik morskih ?olnov Za plovila, ki se nahajajo na hrva?kem, lahko lastniki plovil uredijo vpis v Vpisniku morskih ?olnov. Ve? -> Vpisnik morskih ?olnov je javna knjiga. Pravilnik o elektronskem dostopu do podatkov iz vpisnika morskih ?olnov uvaja mo?nost spletnega vpogleda do podatkov, vpisanih v vpisnik. Vpogled v vpisnik morskih ?olnov -> Prireditve na morju Vodne prireditve in druge aktivnosti na vodi v obmo?ju pristani?kega akvatorija se lahko opravljajo le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za pomorstvo in soglasjem upravljalca pristani??a, na drugih delih teritorialnega morja in notranjih morskih vodah pa le z dovoljenjem Uprave RS za pomorstvo. Ve? -> Potni?ke ladje Vsaka potni?ka ladja, registrirana v Republiki Sloveniji, in vsaka tuja potni?ka ladja, ki prihaja v pristani??e ali sidri??e v Republiki Sloveniji je dol?na podati vlogo za odobritev sistema ?tetja in registracije oseb na potni?kih ladjah. Uredba (EU) ?t. 1177/2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh dolo?a pravila za prevoz po morju in celinskih plovnih poteh. Ve? -> NOVICE 29. 3. 2017 Javno naro?ilo - Izdelava ?tudije za prepoznavanje vrzeli pri izmenjavi podatkov na podro?ju pomorskega nadzora 27. 3. 2017 Tanker Capodistria nasedel na Debelem rti?u 23. 3. 2017 Aktivnosti Evropske agencije za pomorsko varnost v letu 2017 21. 3. 2017 Pregledi ?olnov pred navti?no sezono - Ptuj, Ljubljana, Grosuplje, Fram in Maribor 10. 3. 2017 Vzpostavitev Nacionalnega enotnega okna za pomorski promet Ve? NAPOVED DOGODKOV 2. 6. 2016 Predstavitev projekta "?iveti z morjem", 7.6.2016 26. 5. 2016 Vaja zapu??anja plovila, re?evanja in pre?ivetja na morju 17. 5. 2016 21.5.2016, 10. Pristani?ki dan Ve? Klic v stiski na morju Kontakt Uprava Republike Slovenije za pomorstvo Ukmarjev trg 2, 6000 KOPER φ = 45° 32' 53'' N λ = 13° 43' 29'' E klici v stiski: 080 18 00 T: (05) 6632 100 F: (05) 6632 102 E: ursp.box(at)gov.si Izpostavljene vsebine Izpit za voditelja ?olna Izpit za VHF GMDSS postajo Vpis ?olna Izpiti za pomor??ake Vpogled v vpisnik morskih ?olnov Vremenska napoved Povezave Ministrstvo za infrastrukturo Evropska agencija za pomorsko varnost Mednarodna pomorska organizacija Pari?ki memorandum Fakulteta za pomorstvo in promet Portoro? Gimnazija, elektro in pomorska ?ola Piran Dr?avne ustanove Predsednik republike Dr?avni zbor / Dr?avni svet Vlada / Ministrstva / Vladne slu?be Predsednik vlade Ustavno sodi??e / Vrhovno sodi??e Ra?unsko sodi??e ? 2017 Uprava Republike Slovenije za pomorstvo Kolofon

up.gov.si Whois

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% This is ARNES whois database
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Rights restricted by copyright.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% The WHOIS service offered by Arnes, .si Registry, is
% provided for information purposes only. It allows persons
% to check whether a specific domain name is still available
% or not and to obtain information related to the registration
% records of existing domain names.
%
% This WHOIS service accepts and displays only ASCII characters.
% Arnes cannot be held liable should the stored information
% prove to be wrong, incomplete or inaccurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information
% made available to:
% o Allow, enable or otherwise support the transmission
% of unsolicited, commercial advertising or other solicitations
% whether via email or otherwise;
% o Target advertising in any possible way;
% o Cause nuisance in any possible way to the registrants
% by sending (whether by automated, electronic processes
% capable of enabling high volumes or other possible
% means) messages to them;
% o copy, extract and/or publish contents of the WHOIS database.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
domain: gov.si
registrar: Ministrstvo za javno upravo - DI
registrar-url: http://www.mju.gov.si/
nameserver: ns1.gov.si (84.39.222.251)
nameserver: ns2.gov.si (84.39.213.61)
registrant: G31117
status: ok
created: 1998-04-08
expire: 2018-06-06
source: ARNES
Domain holder:
NOT DISCLOSED
Tech:
NOT DISCLOSED
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Full domain details are available here https://www.registry.si
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en